A A A

Verzekering
Elk lid is, na betaling van de verzekeringspremie, verzekerd bij N.V. ARENA ( Jozef II straat, 36-38, 1000 Brussel. / arena@arena-nv.be, +32.2.512 03 04, www.arena-nv.be -

FSMA nr. 10.365 / 0.449.789.592 ) en dit via twee globale polissen onderschreven door de overkoepelende VLAAMSE KARATE FEDERATIE v.z.w. (zie ook http://www.vkfmultistijl.be/formulieren onder de rubriek ‘Ongevallenverzekering – Informatie’.

In zoverre het gaat om een ongeval ten gevolge van het beoefenen van karate in federaal- of clubverband (binnen- en buitenland), zijn de leden verzekerd voor zowel zélf opgelopen lichamelijke letsels (polis 1.110.665) als voor hun aansprakelijkheid tegenover derden (polis 1.110.666).

De omvang van de verleende dekkingen kan geraadpleegd worden op de bovenvermelde rubriek op de website van de VLAAMSE KARATE FEDERATIE v.z.w. (http://www.vkfmultistijl.be/ )

Bij de organisatie van niet-sportgebonden aktiviteiten, zal de club desgevallend instaan voor het afsluiten van bijkomende dekkingsuitbreidingen in zoverre zij geen dubbel gebruik uitmaken met de reeds bestaande dekkingen.