A A A

Kan B

Kan B Vanaf 4 jaar tot 10 jaar
Wit - Geel met 1 rode streep
Onderdeel: Wat: Uitleg:

Kihon

Oi Tsuki Jodan Stoot naar het hoofd
Oi Tsuki Shudan Stoot naar het lichaam
Age Uke Afweer van stoot naar het hoofd, opwaartste beweging
Soto Uke Afweer van stoot of been naar het lichaam, zijwaartste beweging
Gedan Barai Afweer van been naar de buik, neerwaartse beweging
Mai Geri Voorwaarste beentechniek
Maiwashi Geri Zijwaartse beentechniek
Deze technieken worden gevorderd met Zenkutsu Dachi, telkens met 5 stappen, heen en terug
Bij de kihon zal er telkens een hogere graad het examen mee deelnemen om een voorbeeld te hebben
Onderdeel: Wat: Uitleg:
Kata Heian Shodan http://www.youtube.com/watch?v=2-dxmvymtVo
Bij de kata zullen er 4 hogere graden de kata meelopen om een voorbeeld te hebben